Bộ nhớ dùng chung là gì ?

Giới Thiệu, ưu điểm và Khuyết Điểm

Bộ nhớ dùng chung có thể tạm hiểu là một vùng bộ nhớ được tạo riêng biệt trên Google Drive, chỉ những tài khoản Google Drive Unimited hoặc tài khoản G Suite Business mới có thể tạo được bộ nhớ dùng chung

Bộ nhớ dùng chung rất thích hợp cho nhưng công ty nhỏ, những người làm việc theo nhóm, ngoài ra bộ nhớ dùng chung còn có một tính năng đặc biệt đó liên kết với nhưng tài khoản Gmail cũ

Ưu điểm:

  • Có thể tạo nhiều bộ nhớ dùng chung và liên kết với nhiều tài khoản khác nhau
  • Không giới hạn số lượng bộ nhớ dùng chung, không giới hạn số người dùng

Khuyết điểm:

  • Không thể sử dụng tính năng đồng bộ dữ liệu (sync)
  • Không thể chia sẻ thư mục, chỉ có thể chia sẻ từng file riêng lẻ

Hướng dẫn tạo bộ nhớ dùng chung

Play Video

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tất cả bộ nhớ dùng chung đều có dung lượng không giới hạn

Bạn có thể tạo bao nhiêu bộ nhớ dùng chung cũng được, số lượng không giới hạn

Bạn có thể mời bao nhiên người cũng được, số lượng không giới hạn

Khi sử dụng bộ nhớ dùng chung sẽ bị giới hạn tính năng chia sẻ thư mục và đồng bộ dữ liệu (sync)

Tất cả bộ nhớ dùng chung đều có thời hạn vĩnh viễn